Ayşe Hür

1982 Anayasası: Anayasa mı “Amayasa” mı?

Anayasaların Tarihinden-VII Temel hak ve özgürlüklere yaptığı vurgu yüzünden, “demokratik anayasa” olarak nitelenen 1961 Anayasası’nın 46. Maddesi’ne göre, çalışanlar ve işçiler izin almaksızın, sendikalar ve...

27 Mayıs 1960 Darbesi ve “Özgürlükçü” 1961 Anayasası Paradoksu

ANAYASALARIN TARİHİNDEN-VI 27 Mayıs 1960 Darbesi ve “Özgürlükçü” 1961 Anayasası Paradoksu “Ebedi Şef”, “Tek Adam” Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünden hemen sonra Avrupa ve dolayısıyla Türkiye, İkinci...

Türk Ulus Devletinin Kurucu Belgesi: 1924 Teşkilât-ı Esâsîye Kanunu

Anayasaların Tarihinden - V Türk Ulus Devletinin Kurucu Belgesi: 1924 Teşkilât-ı Esâsîye Kanunu 20 Kasım 1922 günü başlayan Lozan Barış Görüşmelerinin 4 Şubat 1923’te kesintiye uğraması...

Demokratik Bir İstisna Olarak 1921 Teşkilat-ı Esasiyesi

Anayasaların Tarihinden – IV Demokratik Bir İstisna Olarak 1921 Teşkilat-ı Esasiyesi 23 Temmuz 1908’de İttihatçı / İTC-Taşnak ittifakının bir oldubittiyle II. Abdülhamid’e Meşrutiyet’i ikinci kez ilan...

Ayşe Hür Yazdı: Rosenbergler Ölmemeli!

Bundan 71 yıl önce, 19 Haziran 1953 günü Ethel ve Julius Rosenberg çifti, SSCB'ye atom bombasının sırlarını vermek suçuyla New York eyaletinin Ossining kentindeki...

1876’da Kanun-i Esasi’nin İlanı ve Rafa Kaldırılması

Anayasaların Tarihinden - III 1876’da Kanun-i Esasi’nin İlanı ve Rafa Kaldırılması 1876 yılı Osmanlı tarihinde “üç padişahlı” yıl olarak anılır. Çünkü o yıl, II. Mahmud’un ölümüyle...

Osmanlı’da Anayasa Fikri Nasıl Ortaya Çıktı?

Anayasaların Tarihinden - II Osmanlı’da Anayasa Fikri Nasıl Ortaya Çıktı? Osmanlıların Amerikalılarla ilk tanışması, 1779’dan itibaren ABD ile Trablus, Cezayir ve Tunus sularında Mağripli korsanlar arasında...

18. Yüzyılda Anayasa Rüzgârı Yeni Dünya’dan mı, Eski Dünya’dan mı Esti?

ANAYASALARIN TARİHİNDEN-I 18. YÜZYILDA ANAYASA RÜZGARI, YENİ DÜNYA’DAN MI, ESKİ DÜNYA’DAN ESTİ? Anayasa bir devletin kural kitabıdır. Devletin yönetilmesine ilişkin temel ilkeleri ortaya koyar. Devletin temel...

Batılı Seyyahların Gözünden: Osmanlı’da Köpeklerin Sergüzeşti

16/17. yüzyılda yaşamış, hicivleriyle (taşlama) tanınan Divan şairi Nef’î’ye atfedilen meşhur dizeler şöyledir: “Tahir Efendi bana kelb demiş / İltifatı bu sözde zahirdir /...

1968 Baharı: Yarım Kalmış Bir Devrim miydi?

16 Temmuz - 9 Ekim 1971 arasındaki yargılama (!) sonunda TCK 146/1’e göre idam cezası verilen Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın cezalarının...