Vatandaşın evi kolluk kuvvetiyle boşatılıp yıkılabilecek…

AK Parti’nin TBMM Başkanlığı’na sunulan kentsel dönüşüm kanun teklifiyle, kentsel dönüşüm projelerinde; idari amirin izni ile evlerin kolluk kuvveti marifetiyle boşaltılmasının önü açıldı.

TBMM Başkanlığı’na sunulan kentsel dönüşüm kanun teklif, 6 Şubat depremlerine yönelik yargılama süreçlerine ilişkin süre kısıtı getiriyor.

AK Parti, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni TBMM Başkanlığı’na sundu.

21 maddeden oluşan teklifte, 6 Şubat depremlerinin ardından açılacak dava süreçlerini kısaltacak düzenlemeler yapıldı. Buna göre savunma süreleri kısaltılacak. Kanunda “İvedi Yargılama Usulü”nde belirtilen “Savunma süresi dava dilekçesinin tebliğinden itibaren on beş gün olup, bu süre bir defaya mahsus olmak üzere en fazla on beş gün uzatılabilir” süresi dikkate alınmayacak ve kanuna eklenen geçici madde ile deprem bölgesine özel uygulama yürütülecek.

Teklife göre, riskli yapıların tespitinin maliklerce veya kiracılarca engellenmesi durumunda, mülki idari amirinden alınacak yazılı izin ile riskli yapıların kapıları açtırılarak ve söz konusu tespit işlemini yapılabilecek. Riskli bulunan ve yıkılması gereken yapıların tahliyesi ve yıktırılması içni mülki idari amirin izninin alınmasının ardından, yapının kapısı kolluk kuvvetleri eşliğinde açılacak, tahliyesi ve yıkımı gerçekleşecek.