BAŞYAZI | Cumhuriyetin İkinci Yüzyılını Hangi Fikirlerle İnşa Edeceğiz?

Merhaba!

Ülkemiz, Cumhuriyetin ikinci yüzyılına, toplumsal yeniden üretimi imkansız kılan ve yaşamı sürdürmeyi olanaksızlaştıran bir sorunlar ve krizler yumağı içerisinde sürükleniyor. 

Birbirine geçmiş halde ağırlaşan bu sorunlar, tarihsel kökleri itibarıyla Cumhuriyet öncesine kadar uzanabilmekteyken, güncel olarak 21. yüzyılın hakim toplumsal yaşamının evrensel etkilerini içselleştirerek derinleşiyor.

Türkiye toplumu, yerkürede varlık koşullarını hızla tüketen insanlığın bir parçası olarak, türlü sorunlara karşı bir çözüm; insanca yaşam için yeni bir umut, yeni bir yol arıyor…

Felaketlerin yaşanmadığı olağan günlerde dahi beslenme, barınma, sağlık, eğitim ve sosyalleşme gibi temel insan haklarına erişemeyen on milyonlarca yurttaşımız; iktidarın ağırlaştırdığı koşullarda ve peşi sıra gerçekleşen felaketlerde ise ölüm ve açlık gibi korkunç ihtimallerden sıyrılarak yaşama tutunmaya çalışıyor. 

Toplumsal dayanışmanın güçlü ışığı ise; siyasetin yeniden belirginleşen kadim yollarını aydınlatıyor.

Bu koşullarda ortaya çıkan toplumsal sorun, talep ve arayışların kadrajına toplumsal fikirler giriyor.

Toplumsal sorunlar karşısında ifade edilen reddiyeler, suçlamalar ve popülist söylemlerin ötesinde; tarih sahnesi tıpkı dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bir kez daha toplumcu fikirlere açılıyor…

İşte FİKİR, böyle bir karanlığın şafağında doğuyor; Cumhuriyetin ikinci yüzyılının Fikir Gazetesi olarak yurttaşın, doğanın ve tüm canlılığın yanında, tüketen ve egemen olanın karşısında yeni bir yaşam fikrinin peşinde koşmaya söz veriyor. 

Ortak yaşamı önceleyen gazetecileri, akademisyenleri, siyasetçileri ve demokratik toplum temsilcilerini ama en çok da toplumsal alanın asli öznesi olan her renkten yurttaşlarımızı bu fikir mücadelesine katkı sunmaya, müşterek olanı güçlendirmeye davet ediyoruz.

Ve bir soru; tüm sorunların içinden, bütün toplumsal talep ve umutların üstüne yükseliyor: Cumhuriyetin ikinci yüzyılını hangi fikirlerle inşa edeceğiz?

Yanıtları hep birlikte üretmek umduyla…

Murat Büyükyılmaz

Fikir Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni