Türkiye’de Gıda Enflasyonu 2023 Panaroması

2023 yılında Türkiye’de gıda enflasyonu oldukça yüksek oranlarda gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Ekim 2023’te açıklanan verilere göre, gıda enflasyonu yüzde 71,99 olarak kaydedildi. Ancak, bu oranın halkın hissettiği gerçek enflasyonu yansıtmadığı belirtiliyor. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi’nin (DİSK-AR) verilerine göre, gıda enflasyonu ortalama yüzde 72 olarak gerçekleşirken, emeklilerde bu oran yüzde 88,4, en yoksul yüzde 20’lik gelir grubunda ise yüzde 113 olarak gerçekleşti​​​​.

Ayrıca, Türkiye İstatistik Kurumu’nun Haziran 2023 verilerine göre, yıllık tüketici enflasyonu (TÜFE) yüzde 38 olarak belirlendi. On iki aylık ortalamalara göre ise enflasyon yüzde 60 gerçekleşti. TÜİK’e göre gıda fiyatları son bir yılda yüzde 54 artış gösterdi. Buna karşılık, Avrupa Birliği’nde yıllık gıda enflasyonu mayıs ayı itibarıyla yüzde 15 seviyesindeydi. Türkiye’de gıda fiyatları, Eylül 2020’den bu yana 34 ay boyunca aralıksız artış gösterdi​​.

Bu durum, Türkiye’nin gıda fiyatlarındaki artışın küresel ve Avrupa ortalamalarının oldukça üzerinde olduğunu gösteriyor. Gıda fiyatlarındaki bu yüksek artış oranları, özellikle düşük gelirli vatandaşlar üzerinde ciddi bir yük oluşturuyor ve yoksullukla mücadelede önemli bir engel teşkil ediyor.