Sosyal Fayda için Yapay Zeka Raporu

Sosyal Fayda için Yapay Zeka Raporu, Google Türkiye’nin desteklediği Yapay Zeka Okuryazarlığı Projesi kapsamında gerçekleştirilen “Sosyal Fayda için Yapay Zeka Yuvarlak Masa Toplantısı”na dayanmaktadır. Toplantı, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde 5 Aralık 2023 tarihinde gerçekleşmiş ve yapay zekanın sosyal fayda için nasıl kullanılabileceği üzerine odaklanmıştır.

Ana Konular:

Raporda ele alınan ana konular şunlardır:

Yapay Zekanın Günlük Görevlerde Üretkenlik Aracı Olarak Kullanımı
Doğru Bilginin Yayılmasında Yapay Zekanın Rolü
Toplumsal Çeşitlilik için Yapay Zeka Kullanımı
Kurumlara Özel Yapay Zeka Uygulamalarının Geliştirilmesi
Veri İnşası ve Analizi, Etki Ölçümleme, Veri Yanlılığı
Türkçe Veri ve Yerelleştirilmesi
STK’lar Arası İşbirliği İhtiyacı

Yapay Zeka: Modern Çağın Büyüsü

Beklentiler, Kaygılar:

Toplantının odaklandığı konulardan biri de Yapay Zeka‘nın sosyal fayda için kullanımıydı. Sivil toplumun hızlı YZ kullanımına dikkat edilmesi gerektiği vurgulanmış ve olası olumsuz etkilerin yanı sıra sosyal fayda arayışı öne çıkarılmıştır. Medya ve dijital iletişim uzmanları, dijital okuryazarlığın önemini vurgulamış ve projelerdeki etkinliğin okuryazarlık seviyeleriyle doğru orantılı olduğunu belirtmiştir.