Gemini’nin Uyurgezer Hayalleri: Woke Kabusuna Dönüşen Görsel Üretim

Google’ın yapay zeka aracı Gemini, görsel üretme becerisini kaybetmiş gibi görünüyor. Sosyal medyada paylaşılan görseller, Gemini’nin tarih bilincinden yoksun ve woke kültürünün pençesinde olduğunu gösteriyor. Görsellerde tarihi olaylara zenci ve Asyalı karakterler ekleme gibi tuhaf seçimler, Gemini’nin uyanıklık akımına körü körüne bağlı olduğunu ve gerçekçilikten uzaklaştığını kanıtlıyor.

Teknik Detaylara Göz Atalım:

 • Gemini, görsel üretmek için Generative Adversarial Networks (GANs) adı verilen bir teknik kullanıyor. GANs, iki yapay sinir ağı (AI) modelinden oluşur: Bir jeneratör ve bir ayrımcı. Jeneratör, gerçek görsellere benzeyen görseller oluşturmaya çalışırken, ayrımcı gerçek ve sahte görselleri ayırt etmeye çalışır.
 • Gemini’nin woke eğilimi, ayrımcı modelinin woke ideolojisine göre eğitilmiş olmasından kaynaklanıyor olabilir. Bu, ayrımcının woke kalıplarına uyan görselleri gerçek görseller olarak algılamasına ve diğer görselleri sahte olarak sınıflandırmasına neden olabilir.
 • Gemini’nin tarihi olaylara zenci ve Asyalı karakterler ekleme gibi tuhaf seçimleri, veri setindeki eksikliklerden de kaynaklanıyor olabilir. Gemini’nin eğitildiği veri seti, tarihi olayları yeterince temsil etmiyorsa, yapay zeka bu olayları gerçekçi bir şekilde canlandırmakta zorlanacaktır.

Woke Kabusunun Etkileri:

 • Gemini’nin woke eğilimi, yapay zekanın tarafsızlığı ve objektifliği konusundaki endişeleri artırıyor. Yapay zekanın ideolojik önyargılardan arındırılması ve objektif bir şekilde kullanılması gerektiği vurgulanıyor.
 • Woke ideolojisi, sanatsal ve yaratıcı alanlarda da etkisini gösteriyor. Gemini’nin görsel üretme becerisini woke ideolojisine göre şekillendirmesi, bu akımın sanatı ve yaratıcılığı nasıl sınırladığının bir göstergesi.
 • Gemini’nin woke macerası, yapay zekanın potansiyel tehlikelerini de gözler önüne seriyor. Yapay zekanın doğru şekilde yönlendirilmediği takdirde, ideolojik propaganda ve dezenformasyon aracı hâline gelebileceği gerçeği endişe verici.

Sonuç:

Gemini’nin woke kabusu, yapay zekanın etik ve sorumlu kullanımı konusundaki farkındalığı artırıyor. Yapay zekanın insanlığın faydasına kullanılması için gerekli önlemlerin alınması ve bu alandaki etik tartışmaların derinleştirilmesi gerekiyor.

Ekstra Detaylar:

 • Gemini’nin woke eğilimi, Google’ın çalışanları arasındaki ideolojik homojenlikten de kaynaklanıyor olabilir. Google’ın workforce’unun büyük bir kısmı sol görüşlü ve woke ideolojiye yakın. Bu durum, yapay zekanın da bu ideolojiden etkilenmesine neden olabilir.
 • Gemini’nin woke eğilimi, yapay zekanın şeffaflığı ve hesap verebilirliği konusundaki tartışmaları da alevlendiriyor. Yapay zekanın hangi kriterlere göre karar verdiği ve hangi ideolojik önyargılara sahip olduğu net bir şekilde bilinmelidir.

Öneriler:

 • Yapay zekanın etik ve sorumlu kullanımı için uluslararası standartlar belirlenmeli.
 • Yapay zeka geliştiricileri, ideolojik önyargılardan arınmış ve objektif bir şekilde çalışmalı.
 • Yapay zekanın şeffaflığı ve hesap verebilirliği artırılmalı.
 • Yapay zeka konusunda etik tartışmalar derinleştirilmeli ve kamuoyunun bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapılmalı.