Eşitsizliği Yıkan Eğitim: Innova Okulları

Yaşam, yıllardır savaş ve yoksulluktan sağ çıkma üzerine kuruluydu. Plato veya Sokrates’i öğrenmek için zamanımız yoktu; bunlar zenginlerin uğraşlarıydı. Hayatta kalmak ve ailemizi geçindirmek için neye ihtiyacımız olduğunu biliyorduk.” (Freddery Hernandez, Eğitim Direktörü, Innova Mosquera)

Innova Okulları’nın kuruluş amacı nedir ve nerelerde faaliyet gösteriyor?

Innova Okulları, düşük maliyetli özel okullar ağı aracılığıyla Kolombiya ve Peru’da yaşayan düşük sosyoekonomik statüye sahip çocuklara yüksek kaliteli eğitim sağlamak amacıyla yola çıktı. Kurulan ilk okul, Perulu bir iş insanı olan Carlos Rodriguez Pastor tarafından finanse edildi. Hükümetin temel eğitim hizmetlerini sağlamakta zorlandığı bölgelerde yüksek kaliteli okullar sağlamayı hedef edinen Innova Okulları, çocuklara sadece temel eğitim değil, aynı zamanda çeşitli beceriler ve teknolojiyi etkin bir şekilde kullanma yetenekleri kazandıran bir eğitim sunmaya odaklandı. 

Innova Okulları, başta Peru ve Kolombiya olmak üzere Latin Amerika’nın farklı şehirlerinde faaliyet gösteriyor. Peru’da 63’ten fazla okul ve bünyesinde 50 binden fazla öğrenci barındıran Innova Okulları, ayrıca Meksika’da 1800’den, Kolombiya’da ise 1600’den fazla öğrenciye eğitim veriyor. Ayrıca okullar, düşük maliyetli eğitim modeliyle çocuklara ulaşılabilirlik sağlamak amacıyla stratejik olarak konumlandırılıyor.

Innova Okulları nasıl bir eğitim sunuyor ve geleneksel eğitim sisteminden nasıl farklılaşıyor?

İlkokuldan ortaokula kadar eğitim veren Innova Okulları, öğrenci merkezli bir öğrenme modelini benimsiyor ve teknolojiyi, öğrenme sürecinin merkezine yerleştiriyor. Bu model, geleneksel öğretmen merkezli yaklaşımdan farklı olarak öğrencilere daha fazla özerklik ve kendi hızlarında öğrenme fırsatı sunuyor.

İnovasyonun bir parçası olarak, Innova’nın karışık öğrenme modeli, sosyal yapılandırmacı öğrenme ile dijital öğrenmeyi birleştiriyor ve grup öğrenmesi ile bireysel öğrenme olmak üzere iki ana mod içeriyor. 

Grup öğrenme, küçük gruplar hâlinde öğrencilerin yeni kavramları keşfetmesine ve işbirliği becerilerini geliştirmesine olanak tanırken; bireysel öğrenme, öğrencilere kendi hızlarında ve kendi ilgi alanlarında ilerleme fırsatı sunuyor.

Yaklaşık 30 öğrencilik sınıflarda gerçekleşen grup öğrenme, genellikle bir öğretmen tarafından yönlendirilen küçük gruplarda bir araya gelen öğrencilerin yeni kavramları keşfetmesine ve projeler ve egzersizler aracılığıyla yüksek düzeyde anlayış geliştirmesine olanak tanıyor. Grup öğrenme, öğrencilerin akademik bilgiyi geliştirmelerine yardımcı olmanın yanı sıra işbirliği, takım çalışması ve liderlik gibi yetkinliklerin gelişimini de destekliyor. 

Yaklaşık 60 öğrencilik büyük formatlı gruplarda gerçekleşen bireysel öğrenme ise, genellikle teknolojinin etkinleştirdiği bağımsız, öğrenci merkezli ve kendi hızında öğrenme olarak karşımıza çıkıyor. Öğrenciler, ihtiyaç duydukları takdirde hedeflenmiş destek sağlayan öğretmenlerin yardımıyla kendi hedeflerini, yollarını ve çalışma akışlarını oluşturuyorlar. 

Innova, öğretmen merkezli okullardan öğrenci merkezli okullara bir paradigma değişikliği uyguluyor ve bu değişiklikte; teknoloji, öğrenme sürecinde önemli bir araç olarak görülüyor. Öğrenme süreci, öğrencilerin teknolojiyi etkin bir şekilde kullanmalarını ve öğretmenlerin bu süreci uygun şekilde kolaylaştırmalarını teşvik ediyor. 

Ayrıca Innova Okulları’nda eğitimin önemli bir kısmı İngilizce olarak sunuluyor ve 5. sınıfa gelindiğinde öğrencilerin akıcı bir şekilde İngilizce konuşabilmesi hedefleniyor. Dünya genelinde en yaygın kullanılan dil olması sebebiyle, öğrencilerin küresel ekonomide rekabet edebilmek için İngilizce dil becerisi kazanmaları gerektiği düşünülüyor. Bu hedefe yardımcı olmak için de, Innova’nın Büyük Britanya YMCA ile anlaşması bulunuyor. Yakın zamanda üniversiteden mezun olanlar, “Kültürel Temsilci” olarak adlandırılan kişiler, 6 aylık periyotlar hâlinde Innova’ya gelerek hizmet veriyorlar. Gün içerisinde okulda çalışıp akşamları da TOEFL sınavına hazırlık için okul personelinden destek alıyorlar. 

Okulun fiziksel yapısı nasıl tasarlandı?

Tüm Innova kampüslerinde çoğaltılan okulun fiziksel yapısı, dünya çapındaki tipik okul yapılarına keskin bir tezat oluşturuyor. Verimlilik göz önünde bulundurularak inşa edilen sınıf alanları aynı zamanda ışıkla dolu. Alt sınıflarda, çocuk boyutlarında kapılar öğrencilere sınıf alanlarından özel olarak tasarlanmış güzel bir avluya geçiş imkanı sağlıyor. Okul genelinde, sınıf düzenleri benzer ve sınıf düzeni, sınıftan sınıfa tutarlılık sağlıyor. Öğrenciler, bireysel masalar yerine gruplar hâlinde işbirliği yapıyorlar. Okullarda sınıflar için tasarlanmış olan son teknoloji tasarım laboratuvarı, okulun bir özelliği olduğu gibi, geleneksel bilim laboratuvarları ve 1200 metrekarelik bir “oyuncu alanı” da mevcut. Ayrıca ortaokul ve lise avlusu, öğrencilere sabah ve öğleden sonra molası sırasında sağlıklı atıştırmalıklar sunan bir okul kafesine de sahip. Öte yandan okulların teknoloji ve bağlantıda da önemli bir yatırımı bulunuyor. Tipik bir okulda 27 sınıf, 2 medya laboratuvarı, 1 fen laboratuvarı ve öğle yemeği ile rekreasyon için açık alanlar var. Ortalama bir okulda 100 bilgisayar, 20 multimedya projektörü ve 3 mbps’lik bir internet bağlantısı bulunuyor. Bunların yanı sıra Peru’da internet bağlantısı -özellikle okulların faaliyet gösterdiği bölgelerde- zorluklarla karşılaşıyor.

Innova Okulları’nda eğitim almanın maliyeti nedir? Bir işletme modeli olarak Innova Okulları nasıl finanse edilir?

Innova vizyonunu gerçekleştirmek için dikkatle tasarlanmış bir planla tam teşekküllü bir şirket olarak faaliyete başlarken toplam yatırım miktarı yaklaşık 300 milyon dolar olup, bu miktarın 76 milyon doları öz kaynak olacak şekilde katkı sağlandı. Yatırımın kalan kısmı ise, içsel nakit akışları ve finansal kaldıraç tarafından finanse edildi. Inter-American Development Bankası ise, Colegios Peruanos – Innova Schools‘a, ağın genişletilmesini finanse etmek için 15 milyon dolarlık bir kredi verdi. 250 öğrencili tek bir okulla başlayan girişim, kısa sürede 70.000’den fazla öğrenciye hizmet veren bir sisteme dönüştü.

Ebeveynler konuma bağlı olarak aylık ortalama 100 ila 150 dolar arasında bir ücret ödüyor. İşletme için gereken ek fonlar, destekte bulunmak isteyen bireyler ve kuruluşlar tarafından sağlanıyor.

Innova Okulları’nın öğrenci ve öğretmen iletişimi nasıl sağlanyor ve geri bildirim mekanizmaları neler?

Innova’da öğretmenlerin, müdürlerin ve ana aktörlerin aynı çerçeveyi paylaştığından ve aynı dili konuştuğundan emin olmak için stratejiler ve araçlar mevcut. Bu strateji ve araçlar dört başlıktan oluşuyor: 

  1. Karışık Öğrenme için Öğretmen Kaynak Merkezi (OKM): OKM, Innova öğrenme programının çevrimiçi merkezi anlamına geliyor. Her sınıf için her konuda kapsamlı bir ders seti var ve bu ders planları Innova tarafından yazılmış olup öğrenme modeline özgü. Ders planları ve bunların bir merkezi kaynakta bir araya getirilmesi, Innova’nın her öğretmene kaliteli öğretim kaynakları dağıtmasını sağlıyor. Ders planlama sürecini basitleştirirken aynı zamanda Innova Okulları ağı boyunca ortak standartlar oluşturulmasına olanak sağlıyor. OKM ile, Innova öğretmenlerin ilk materyaller üzerine inşa edebileceği bir uygulama topluluğu oluşturmayı amaçlarken ayrıca yeni kaynakları yükleyip paylaşabilmelerini de sağlıyor. Bölgesel direktörler 7-8 okuldan sorumlu. Böylece bölgesel direktörler okul müdürleriyle yakın çalışarak zorlukları belirleyebiliyor ve iyileştirme planlarını oluşturup uygulamalarına olanak tanıyor. Ayrıca sistemdeki okullarda iyi ve yenilikçi uygulamaları tanımlayan ve sistematize eden bölgesel direktörler, bir anlamda, müdüre koçluk yapıp geri bildirim sağlıyor ve müdürün okulu yönetme ve öğrencileri başarıya yönlendirme görevine odaklanmasına yardımcı oluyor.
  2. Mesleki Gelişim: Öğretmenler ve okul liderleri için tasarlanmış olan eğitim programları, öğretmenlerin ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor. Mesleki gelişim, öğretmenlerin çoğunlukla acemi öğretmenler olduğu Innova’da önemli; yoğun bir öğretmen eğitimi süreciyle, öğretmenlere Innova’daki karışık öğrenme metodolojisi detaylı bir şekilde aktarılıyor.
  3. Öğretmen İzleme Alanı: Öğretmen İzleme sistemi, öğretmenlerin sınıf performansını gözlemlemek ve eğitim modeline uygun gözlem araçlarına dayalı geri bildirim vermek için uygulanıyor. Innova’nın eğitim metodolojisinde öğretmenler, mentorlar ve okul müdürleri arasındaki iletişimin, öğretmen performansında sürekli ve önemli iyileştirmelerin sağlanması için hayati öneme sahip olduğu düşünülüyor.
  4. Kalite Güvence Departmanı: Bu departman yılda iki kez standartlaştırılmış testler uygulayarak öğrenci performansını ölçüyor ve yeniliklerin öğrenci öğrenme ve başarısının gelişimine etkisini gözlemliyor. Ayrıca bu alan, pedagojik yeniliklerin geniş ölçekte uygulanmadan önce yapılması gereken pilotları tasarlamaya yardımcı oluyor. Bu doğrultuda da, karışık öğrenmenin etkisini ölçmek için öğrencilere sınıf gözlemleri ve testler uygulanıyor.

Innova gibi bir sistemin, eğitimin çoğunluğunu belirli dünya bölgelerinde zamanla devralması mümkün müdür? Büyük ölçekli bir ilerici eğitim modeli çoğaltılabilir mi?

Innova Mosquera’nın Eğitim Direktörü Freddery Hernandez, bu soruyu şöyle yanıtlıyor:

“Eğitim reformunda yenilik genellikle mevcut 150 yıllık modele kenarlarda değişiklik yaparak sınırlı kalır. Yenilikçi programlar sık sık bürokrasiye takılır, yeni okul liderleriyle değişir veya geleneksel başarı ölçütlerini karşılamaya çalışarak sulanır. Yenilik yapmak isteyen öğretmenler ve liderler, yaratıcılığın ötesinde uyumu ödüllendiren bir sistem tarafından geri tutulur. Bu tür bir oyunlama en fazla kademeli değişikliklere neden olur.

Tamamen yeni, son derece verimli bir sistem oluşturmak, tüm eğitim sürecini devrim niteliğinde değiştirmenin potansiyeline sahiptir. Hükümet finansmanının kısıtlı olduğu veya yaygın yolsuzlukların olduğu bölgelerde, Innova benzeri bir sistemin, eğitim programlarının önemli bir bölümünü devralma potansiyeli vardır. Kolombiya’da ekonomistler, ekonomik çeşitliliği üst sınıf, orta üst sınıf, orta sınıf, alt orta sınıf ve yoksulluk çekenler olarak beş kategoriye ayırmışlardır. Bogotá’da, son veriler, sakinlerin yüzde 18’inin yoksul olarak sınıflandırıldığını göstermektedir. Innova’nın bir yerden başlaması gerekiyordu, bu nedenle odaklanma alanı genellikle nüfusun yaklaşık yüzde 80’ini oluşturan orta üst sınıf, orta sınıf ve alt orta sınıf olmuştur. Kolombiya’da yoksulluk içinde yaşayanlar için, okul ücreti her zaman ulaşılamaz olmasa da ailenin önemli bir yatırım ve fedakarlık yapmasını gerektirir. Innova eğitimini herkes için daha ulaşılabilir hâle getirmek için bazı çözümler, ihtiyaç temelli hükümet yardımları, işverenler tarafından verilen burslar veya özel okul ücret yardımları içerebilir.”