10 Soruda Konut Devrimi: Viyana Modeli

Dünyanın en yaşanabilir kentlerinden biri olan Viyana, sadece mimari güzellikleriyle değil, aynı zamanda sosyal politikalarıyla da dikkat çekiyor. Özellikle de şehirdeki konut politikası, diğer Avrupa şehirlerine örnek teşkil edecek nitelikte bir başarı öyküsü sunuyor. Viyana, “Kızıl Viyana” döneminden bu yana sosyal konutlar konusunda önemli adımlar atmış ve bu alanda öncü bir rol üstlenmeye devam ediyor.

Bu yazıda, Viyana’daki sosyal konutların kökenlerinden günümüze uzanan evrimini inceleyeceğiz. Şehirdeki konut politikasının tarihçesini, işleyişini, sağladığı faydaları ve getirdiği dönüşümleri adım adım ele alacağız. Ayrıca, Viyana’daki sosyal konutların sadece şehrin fiziksel manzarasını değil, aynı zamanda insanların yaşam kalitesini nasıl etkilediğini işleyeceğiz. Çünkü bu politika, sadece bir barınma sorununu çözmüyor, aynı zamanda şehirdeki sosyal eşitsizlikleri azaltma ve toplumsal entegrasyonu teşvik etme amacı güdüyor.

Şimdi, Viyana’nın bu benzersiz sosyal konut politikasını daha yakından incelemek için adım adım ilerleyelim.

  1. Viyana’nın sosyal konut politikası nedir ve nasıl işler?

Viyana’nın sosyal konut politikası, şehirdeki uygun fiyatlı konutların sağlanması ve sürdürülmesine odaklanarak konutun sadece bir mülkiyet nesnesi olarak değil, aynı zamanda kamu hizmeti ve insan hakkı olarak kabul edilmesine dayanıyor. Viyana, konut piyasasını kâr odaklı bir yaklaşımla değil, toplumun genel çıkarları doğrultusunda düzenliyor. Bu tür konutlar için Viyanalılar, “Gemeindebauten” yani “toplumsal binalar” terimini kullanıyor ve bu, aslında temel felsefelerine işaret ediyor. Konutlar, insanlara “ışık, temiz hava ve güneş” erişimi sağlamayı amaçlarken aynı zamanda kreşler, okullar, kütüphaneler ve çamaşırhaneler gibi ortak tesisler sunuyor.

Konut politikasını ana hatlarıyla 5 ayrı başlıkta ele alabiliriz:

Belediye Konutları ve Sübvansiyonlar: Viyana, belediye konutlarının inşası ve sürdürülmesine önemli bir miktarda yatırım yapıyor. Şehir yönetimi, düşük gelirli bireylere ve ailelere uygun fiyatlı konutlar sağlamak için sübvansiyonlar sunuyor. Ayrıca yüksek oranda sübvanse edilen konut olması, özel konut piyasasında fiyatları düşürüyor ve şehir genelinde iyi bir sosyal karışımı koruyor.

Konut İnşaatı ve Yenileme: Viyana yönetimi konut inşaatına ve yenilemeye her yıl yaklaşık 500 milyon Euro bütçe ayırıyor. Bu bütçe, konut stokunun genişletilmesi ve mevcut konutların bakımının yapılması göz önüne alınarak oluşturuluyor.

Kira Kontrolü ve Fiyat Düzenlemeleri: Viyana’da kira ve arazi fiyatları, serbest piyasa koşullarına bırakılmıyor. Bunun yerine, şehir yönetimi uygun fiyatlı konutların sürdürülmesi için kira kontrolü ve fiyat düzenlemeleri yapıyor.

Sosyal Entegrasyonu Teşvik: Bu politika ile farklı gelir gruplarından insanların aynı konutlarda bir araya gelmesi teşvik ediliyor ve böylece toplumda sosyal entegrasyonu sağlamak ve dengeli bir yaşam standardı amaçlanıyor.

Uzun Süreli Kira Sözleşmeleri: Sosyal konutlarda kira sözleşmeleri genellikle sınırsız ve kiracılar için güvence sağlıyor. Böylece kiracıların istikrarlı bir konut sağlama konusundaki endişeleri azalıyor.

2. Kentte belediye konutlarının yaygınlığı nedir?

Sosyal konutların yaygınlığı oldukça yüksek. Kent, Avrupa’da sosyal konutların en büyük ve en başarılı örneklerinden birini sunuyor. Viyana’da yaşayan nüfusun yaklaşık yüzde 50’si belediye tarafından sağlanan konutlarda yaşamını sürdürüyor.

Belediye konutları, şehrin farklı bölgelerinde yaygın bir şekilde bulunmakta. Viyana’nın her semtinde çeşitli gelir gruplarına yönelik farklı türlerde konutlar yer alıyor. Bu konutlar genellikle modern, bakımlı ve yaşam standartları açısından yeterli olanaklara sahip.

Belediye konutlarının yaygınlığı, şehir yönetiminin sosyal konut politikasına olan uzun vadeli ve kararlı taahhüdünün bir sonucu aslında. Belediye konutları şehir planlamasının önemli bir parçasını oluşturuyor ve şehirde yaşayan geniş bir kesimin konut ihtiyacını karşılıyor.

3. Viyana’nın sosyal konut politikasının tarihçesi ve evrimi ne anlatıyor?

Viyana’nın bu etkileyici konut politikasının kökleri, savaşlar arasında “Kızıl Viyana” olarak adlandırılan bir döneme dayanmakta. Bu dönemde binlerce belediye konutu inşa edilmiş. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra seçilen Avusturya Sosyal Demokrat Partisi’nin belediye yönetiminin, konut durumunu iyileştirmeye odaklandığını belirten Viyana Belediye Başkan Yardımcısı ve Konut, Konut İnşaatı, Kentsel Yenileme ve Kadın Sorunları İcra Kent Konsey Üyesi Kathrin Gaál, 1920’lerin başlarında Viyana Belediye Meclisi’nin, kent için büyük bir konut inşaat programı başlattığını ve beş yıllık süreçte 25 bin yeni daire inşa edilmesini hedeflediğini ifade ederken şunları ekliyor:

“Ancak program sadece bununla sınırlı kalmadı; aynı zamanda kreşler, okullar ve kütüphaneler gibi ortak tesisler de içeren, ‘temiz hava, ışık ve güneş’ ile donatılmış konut alanları oluşturuldu. Zaman içinde koşullar değişse de, Viyana’nın temel politikası, yurttaşlarına modern ve uygun fiyatlı konutlar temin etme hedefine sadık kaldı.”

Viyana, konut politikalarıyla yüz yıldan uzun zamandır uygun fiyatlı konut sağlamaya öncelik tanımıştır. Viyana’nın konut politikası, şehrin tarihinde önemli bir yer işgal etmektedir. 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında, Viyana gibi hızla büyüyen bir şehirde konut meselesi önemli bir sorun hâline geldi. Özellikle düşük gelirli işçi sınıfı için yetersiz ve kötü koşullarda konutlar bulunmaktaydı. Bu sorunlarla başa çıkmak için Viyana’da ilk adımlar atıldı.

Konut politikasının kökenleri Büyük Buhran döneminde somutlaştı. Konut sorunlarına çözüm bulmak için çeşitli politikalar ve programlar geliştirildi. Bu politikalar arasında kentsel dönüşüm, kamu yatırımları ve sosyal konut inşaatı gibi önemli adımlar bulunmaktaydı. Özellikle, Büyük Buhran sırasında, büyük bir işsizlik ve yoksulluk döneminde, bu politikaların uygulanması önemli bir toplumsal destek gördü.

I. Dünya Savaşı’nın ardından, Viyana yeniden yapılanma sürecine girdi ve konut politikası bu süreçte daha da önem kazandı. Şehir, savaş sonrası dönemde büyük bir nüfus artışıyla karşı karşıyaydı ve mevcut konut stokları yetersiz kaldı. Bu dönemde, belediye yönetimi sosyal konutların inşası ve kentsel dönüşüm projelerinin hızlandırılması gibi politikaları öncelikli hâle getirdi.

Viyana’nın konut politikası, zamanla güçlendi ve genişledi. 1970’lerde ve sonrasında, kentsel planlama ve konut politikası alanında ileriye dönük ve kapsamlı politikalar benimsendi. Günümüze kadar gelen ve sürdürülmeye devam eden bu politikalar arasında, kira kontrolü, kamu konutlarının inşası, özel sektörle işbirliği yaparak konut arzını artırma gibi önemli adımlar bulunmakta.

4. Kent sakinlerinin belediye konutlarına erişimindeki kriterler nelerdir?

Viyana’da yaşayanların belediye konutlarına başvuru süreci oldukça katılımcı ve şeffaf bir şekilde işlemekte. Belediye konutlarına başvuruda bulunmak isteyenler, öncelikle ilgili belediye veya konut idaresine başvuruda bulunurlar. Başvuru formunda, başvuru sahibinin kişisel bilgileri, gelir durumu, aile durumu ve konut tercihleri gibi bilgiler istenir.

Belediye konutlarına erişimde belirli kriterler bulunmaktadır. Bunlar genellikle şu faktörlere dayanır:

Gelir: Belediye konutları, düşük veya orta gelirli aileler için tasarlanmıştır. Dolayısıyla, başvuranların gelir düzeyi belirli bir sınırın altında olmalıdır.

Aile Durumu: Belediye konutları, genellikle ailelere yöneliktir ve başvuranların evde yaşayan kişi sayısı dikkate alınır. Örneğin, çocuklu aileler öncelikli olarak değerlendirilebilir.

Sosyal Faktörler: Belediye konutlarında oturum için öncelik, sosyal faktörlere bağlı olabilir. Özellikle dezavantajlı gruplar, örneğin engelliler veya yaşlılar, öncelikli olarak değerlendirilebilir.

Başvuru Süreci: Belediye konutlarına başvuru süreci, belirli prosedürlere tabidir. Başvuru sahiplerinin belirli belgeleri sunmaları ve gerektiğinde mülakata katılmaları gerekebilir.

Bu kriterler, konut politikasının adil ve kapsayıcı bir şekilde uygulanmasını sağlar. Başvuru sahiplerinin sunduğu belgelerdeki faktörlere dayalı olarak uygun konutlar belirlenir ve başvuranlara sunulur.

5. Sosyal konutlar, kentin hangi bölgelerinde bulunmaktadır?

Sosyal konutlar şehrin farklı bölgelerine yayılmış durumdadır. Şehir genelindeki pek çok semtte sosyal konutlar bulunmaktadır. Ancak, sosyal konutların dağılımı homojen değildir; bazı bölgelerde daha yoğun olarak bulunabilirler. Özellikle şehir merkezine yakın veya ulaşım ağlarına daha yakın bölgelerde sosyal konutlara daha sık rastlanabilir. Bununla birlikte, Viyana’nın çeşitli semtlerinde ve banliyölerinde sosyal konutlar bulunmaktadır. Bu da şehirdeki farklı gelir gruplarına ve sosyal kesimlere hitap ettiğini gösterir. Bu çeşitlilik, şehirde yaşayanların farklı ihtiyaçlarına ve tercihlerine daha iyi yanıt verebilme amacı taşır.

6. Viyana’daki sosyal konutlar, sadece düşük gelirli bireyler için mi tasarlanmıştır?

Hayır, Viyana’daki sosyal konutlar sadece düşük gelirli bireyler için değil, geniş bir gelir yelpazesine hitap etmek üzere tasarlanmıştır. Sosyal konutlar, farklı gelir gruplarından insanların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde çeşitlilik gösterir. Bu konutlar, düşük gelirli ailelerin yanı sıra orta gelirli aileler, öğrenciler, emekliler ve diğer sosyal gruplar için de erişilebilirdir. Viyana’nın sosyal konut politikası, şehirdeki çeşitli sosyal kesimlerin uygun fiyatlı ve kaliteli konutlara erişimini sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Bu sayede sosyal konutlar, şehirdeki gelir eşitsizliğini azaltmaya ve sosyal bütünleşmeyi teşvik etmeye yöneliktir.

7. Sosyal konutların bakımı ve yönetimi nasıl sağlanmaktadır?

Viyana’daki sosyal konutların bakımı ve yönetimi, şehirdeki yerel yönetim ve ilgili kuruluşlar tarafından sağlanmaktadır. Belediye, genellikle bu konutların bakımı, onarımı ve yönetimiyle doğrudan ilgilenir. Bu süreçte, belediyenin konut birimleri için ayrılmış bütçeleri ve personeli bulunur.

Bakım ve onarım çalışmaları, düzenli olarak yapılan kontrollerle belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekleştirilir. Özellikle yapısal sorunlar, tesisat problemleri veya diğer acil konular hızla ele alınır ve giderilir. Bunun yanı sıra, konutların genel bakımı ve temizliği düzenli olarak yapılır ve yeşil alanların bakımı da göz ardı edilmez.

Yönetim tarafında ise, kiracıların ihtiyaçlarına cevap verecek bir sistem oluşturulur. Kiralama işlemleri, şeffaf ve adil bir şekilde yürütülür ve kiracıların hakları korunur. Kiralama sözleşmeleri ve ev kuralları belirlenir ve uygulanırken, kiracıların güvenliği ve rahatı gözetilir. Ayrıca, kiracıların şikayetleri veya talepleri hızlı bir şekilde ele alınır ve çözüme kavuşturulur. Bu sayede, şehirdeki sosyal konutlar uzun vadeli olarak sakinlerine konforlu ve güvenli bir yaşam sunar.

8. Kentteki sosyal konutlar için ne tür finansman kaynakları kullanılmaktadır?

Viyana Belediyesi, sosyal konut inşaatı ve bakımı için kendi bütçesinden kaynak ayırır. Bu bütçe, şehrin sosyal konut politikalarını desteklemek amacıyla özel olarak ayrılır. Örneğin, Viyana yaklaşık 40 yıl önce , şehirde yalnızca sosyal konut için ayrılan bir “arsa edinme ve kentsel yenileme fonu” başlattı: Şu anda, çiftlik veya ekili arazi, kullanılmayan demiryolu hatları ve boş hastaneler de dâhil olmak üzere 3 milyon metrekarelik bir alanı, yalnızca sosyal geliştiricilere özel olarak ihaleye çıkarabiliyor. Ayrıca, belediye, sahip olduğu sosyal konutları kiraya vererek gelir elde eder. Bu kira gelirleri, yeni konut projelerinin finansmanında kullanılabilir veya mevcut konutların bakımı için harcanabilir.

9. Viyana’daki sosyal konut politikasının ekonomik etkileri nelerdir?

Maliyetlerin Düşürülmesi ve Yoksulluğun Azaltılması: Sosyal konut politikası, düşük gelirli bireyler ve aileler için uygun konutlar sağlayarak yaşam maliyetlerini azaltır. Bu durum, hane halkının gelirinin büyük bir kısmını kira ödemelerine harcamaktan kaçınmalarına yardımcı olur, ailelerin diğer temel ihtiyaçlarına daha fazla kaynak ayırabilmelerine olanak tanır. Bu da toplumdaki sosyal yardımlara olan ihtiyacı azaltır.

İstihdamın Teşviki: Daha uygun konut koşullarının sağlanması, iş arayan bireylerin iş bulma olasılığını artırır ve işgücü piyasasına daha fazla katılımı teşvik eder. Bu da ekonomik büyümeyi ve işgücü verimliliğini artırabilir.

Şehir Planlaması ve Kalkınma: Sosyal konut politikası, ayrıca şehir planlaması ve kalkınma projelerine katkıda bulunabilir. Uygun fiyatlı konutların sağlanması, şehirdeki farklı bölgeler arasında dengeli bir kalkınmayı teşvik edebilir ve şehir planlamasını daha etkili hâle getirebilir. Bu da şehrin genel ekonomik büyümesine ve sürdürülebilirliğine katkıda bulunur.

10. Sosyal konut politikası, şehirdeki göçü nasıl etkiliyor?

Şehir, uygun fiyatlı konut imkanları sunarak göç akımlarını yönlendirebilir ve çekim merkezi hâline gelebilir. Sosyal konut politikası sayesinde düşük gelirli bireyler ve aileler, daha uygun koşullarda yaşayabilecekleri konutlara erişebilirler. Bu da şehre olan göçü artırabilir.

Özellikle büyük şehirlerdeki yüksek konut maliyetleri, göçmenlerin ve düşük gelirli kesimlerin şehir merkezlerinden uzaklaşmasına neden olabilir. Ancak Viyana’nın sosyal konut politikası, bu kesimlere şehir merkezinde yaşama imkanı sunarak göçü dengeleyebilir. Göçmenlerin ve düşük gelirli kesimlerin şehir merkezlerine yakın bölgelerde yaşaması, onların sosyal entegrasyonunu artırabilir ve toplumsal çeşitliliği destekleyebilir.

Türkiye Penceresinden Almanya’da Sağ Yükseliş

 

Avusturya’nın En Büyük İkinci Kentini Yöneten Komünist İle Tanışın

Barselona’nın 8 Yıllık Radikal Yönetim Deneyiminden Dersler

Türkiye Penceresinden Almanya’da Sağ Yükseliş

Çin’in Gelecekteki On Yılı