Kent siyasetinin düğümü nasıl çözülecek?

Aylardır süren yerel seçim yarışının sonuna geldik: Rakipler yarıştı, yollar karıştı. Kent hakkının ihlaline sebep olan sorunlar seçim yarışı boyunca yer yer gündeme gelse de, toplumcu çözümleri ve bütünsel bir kent yönetimini ıskaladık… Fikir Gazetesi’nin 5. sayısında kent siyasetinin düğüm noktalarına, çözüm taleplerine ve gelecek vizyonuna odaklandık.

“Yeni Bir Toplumcu Belediyecilik Anlayışı Yaratmamız Gerekiyor”

Nasıl Bir Sosyal Belediyecilik

Demokrasinin Uç Beyleri: Elise Massicard ile “Mahalleyi Yönetmek” Üzerine

Tarihsel Belleğin Yerelde Yeniden İnşası

İstanbul Döver Seni, Sen Beni Yenersen

Sağlıklı Kentler ve Yerel Yönetimlerin Sorumluluğu

“Sanayisizleşme, Konut Siyaseti, Orta Sınıf” Yazarı Funda Sönmez Öğütle’yle Söyleşi